ตรวจสอบรายชื่อ และพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ

กรุณาอ่านคำชี้แจงนี้ให้เข้าใจก่อนวันสอบ !

1.) นักเรียนที่สมัครออนไลน์สามารถพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบได้เมื่อสถานะการตรวจสอบเป็น "ผ่านการตรวจสอบ"
2.) หากนักเรียนคนใด มีสถานะ หรือ หรือ ให้ดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำที่แสดง หากมีข้อสอบถามให้ติดต่อได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวาปีปทุม โทรศัพท์ 043-799372 กด 2

ตรวจสอบรายชื่อ และสถานะ แก้ไขข้อมูล พิมพ์ใบสมัคร พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ ของผู้สมัคร