ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนวาปีปทุม

คำชี้แจง

กำหนดการรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รอบทั่วไป
รับสมัครวันที่ 11 มีนาคม 2566 - 15 มีนาคม 2566

รับสมัคร 2 ช่องทาง
1. สมัครด้วยตัวเอง ณ โรงเรียนวาปีปทุม เวลา 08:30 - 16:30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
2. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ทาง www.wpt.ac.th/admission2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง


แผนผังกระบวนการสมัครออนไลน์