ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนวาปีปทุม

ติดต่อสอบถาม

for_wab
ห้องรับสมัครนักเรียน รอบทั่วไป โรงเรียนวาปีปทุม

ที่ตั้ง : โรงเรียนวาปีปทุม เลขที่ 303 หมู่ 25 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-799372
เว็บไซต์โรงเรียน : www.wpt.ac.th
Facebook โรงเรียน : โรงเรียนวาปีปทุม
อีเมล์โรงเรียน : [email protected]